Tuesday, July 3, 2012

Belajar Membaca 
  • Gambar & jenis tulisan yang telah diubahsuai sesuai dengan kanak-kanak


Siri 1: KV+KV
Siri 2: KV+KVK
Siri 3: KVK+KVK
Siri 4 : KV+KVKK
Siri 5 : Diftong dan Vokal Berganding
Siri 6 : Digraf dan Konsonan Bergabung
 

Thursday, January 26, 2012